Top performance - переклад українською - приклади англійська, reverso context

In conjunction with the scheme, UNHCR foresaw inter alia the introduction of a merit award system, whereby a merit award could be payable to staff receiving the top performance ranking (up to a maximum of 5 per cent).У зв'язку з цією системою УВКБ передбачає, зокрема, запровадження системи заохочувальних виплат, відповідно до якої заохочувальні виплати можуть здійснюватися співробітникам, результати роботи яких отримують найвищу оцінку (максимум до 5 відсотків).

(A) For staff receiving the top performance rating (i.e. outstanding), which under the proposed ratings distribution would not exceed 5 per cent of an organization's workforce, the following awards could be granted:а) для співробітників, результати службової діяльності яких удостоюються найвищої оцінки (тобто є видатними), - число яких при запропонованій системі градації не перевищуватиме 5 відсотків від загальної чисельності співробітників організацій, - можуть бути передбачені наступні форми заохочення:

Crane manufacturers now provide top performance mechanically and electrically with the aid of intelligent drive solutions from NORD Gear.

Сьогодні крани навчилися виконувати складну механічну і електронну роботу. NORD своїми технічними рішеннями в області приводної техніки створив інновації, які широко застосовуються в кранобудуванні в усьому світі.Схожі статті