Розрахунок рівня безробіття

Опис роботи:


Тип роботи: контрольна робота
Визначення початкового рівня безробіття, чисельності зайнятих і безробітних. Дані про трудові ресурси і зайнятість в різні роки розглянутого періоду. Розрахунок рівня безробіття в залежності від обсягу потенційного валового національного доходу.


Завантажити безкоштовно Розрахунок рівня безробіття
Завантажити Розрахунок рівня безробіття

Чисельність зайнятих в складі ЕАН - 85 млн.осіб; чисельність безробітних - 15 млн.осіб. Через місяць з 85 млн.осіб, що мали роботу, були звільнені і шукають роботу 0,5 млн.осіб; 1 млн. Осіб з числа офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи.

1. Визначте початковий рівень безробіття?

2. Визначте чисельність зайнятих?

3. Визначте кількість безробітних і рівень безробіття через місяць?

Рівень безробіття визначимо за формулою:

,

де- чисельність безробітних;

- чисельність економічно активного населення.

Підставивши числові значення, отримаємо:

.

Через місяць з 85 млн. Чол. мали роботу були звільнені і шукають роботу 0,5 млн. чол. 1 млн. Чол. з числа офіційно зареєстрованих безробітних припинили пошуки роботи..

Рівень безробіття через місяць, визначимо:

.

У таблиці представлені дані про трудові ресурси і зайнятість у першому і п'ятому році розглянутого періоду (в тис.чол.).

1. Розрахуйте рівень безробіття в першому і п'ятому році розглянутого періоду;

2. Поясніть одночасне зростання зайнятості і безробіття?

Рівень зайнятості = зайняті / зайняті + безробітні * 100%

Рівень безробіття = безробітні / зайняті + безробітні * 100%

Рівень безробіття = 4800/80500 + 4800 * 100% = 0,06%

Рівень безробіття = 7000/95000 + 7000 * 100% = 0,07%

Рівень зайнятості = 95000/95000 + 7000 * 100% = 0,93%

Рівень безробіття - це відношення числа безробітних до загальної кількості зареєстрованих робітників і службовців.

Зростання зайнятості - це динаміка ВВПе, зайві працівники виявилися затребуваними на стадії підйому економіки.

;

;

95x = 4370-3705, x = 7% 103,125x = 4743,75-37,12, x = 10%

де Y # 61485; фактичний обсяг виробництва; Y * # 61485; потенційний ВВП; і # 61485; фактичний рівень безробіття; і * # 61485; природний рівень безробіття; емпіричний коефіцієнт чутливості ВВП до динаміки циклічного безробіття.

[1] Відповідно до закону Оукена при невеликому щорічному зростанні реального ВНП (що не перевищує 2,5%) рівень безробіття зберігається практично постійним, а при більш глибокому зміні ВНП 2% його змін породжують зрушення безробіття у зворотний бік на 1%

ВНП - макроекономічний показник, який представляє обчислену в ринкових цінах вартість виробленого країною протягом року кінцевого продукту.Схожі статті