Як перенести слово м'який, підйом, відкрили, українських, допомогою

У слові "м'який" є дві голосні літери, а отже, і два склади. Існують два варіанти перенесення, такі як "мя-гкій" і "м'я-кий".

Слово "підйом" складається з двох складів, але не забуваємо, що букву "ь" не можна відривати від попередньої приголосної. Тому перенести слово можна тільки так: "под-ем".Слово "відкрили" складається з трьох складів "відкритому-ли", за цими складах і можна виконувати перенос: "відкрили" і "відкрили".

У слові "українських" є подвоєна згодна "з", тому поділ слова для переносу виробляємо за цими літерами: "рус-ських". Абсолютно неприпустимі такі варіанти, як "ру-сскіх" або "русс-ких".

Слово "допомогою" складається з трьох складів, а перенесення слова можна здійснити двома способами: "допомогою" або "допомогою". Варіант "допомога-ю" неприпустимий, оскільки одну букву «ю» відривати від попередніх букв для перенесення не можна.

У прилагательном МЯГКИЙ дві голосні, отже, і кількість складів теж два, але тут є поєднання двох приголосних, які можна відокремити один від одного, а можна не розлучати і перенести при необхідності на інший рядок разом, то є два варіанти перенесення: м'я-кий , ма-гкій. Другий варіант перенесення чи не порушує ніяких правил. Іменник ПІДЙОМ теж має два склади, але слід враховувати, що, по-перше, не слід розбивати приставку, по-друге, не можна відривати розділовий 'від попередньої приголосної.

Тому перенести це слово можна тільки одним способом: под-ем.

Дієслово ВІДКРИЛИ має приставку, до якої не можна приєднувати згідну від кореня, а в іншому ніяких особливостей немає. Тому маємо два варіанти перенесення: від-крили і відкритому-ли.Прикметник українських по числу голосних ділиться на два склади, тільки потрібно врахувати, що дві однакових приголосних при перенесенні слід відокремити один від одного. Їм разом на одному рядку незатишно, а добре ось так: рос-ських.

Іменник ДОПОМОГОЮ має три відкритих складу, середній з них може залишитися з першим, а може піти на інший рядок з останнім складом: по-міццю, допо-могою.

Не завжди фонетичне розподілу на склади збігається з орфографічним перенесенням слова. Прикметник м'який за кількістю голосних в ньому має всього два склади: м'який.

А перенесемо його двома способами, розбивши збіг приголосних:

У іменника підйом виділимо два склади: под-ем.

Так і перенесемо це слово, залишивши ь знак в приставці на приголосний.

Дієслово відкрили ділиться на три склади за кількістю голосних в ньому: о-ткри-ли.

Але в точності по складах це слово не переноситься, оскільки орфографічні правила забороняють залишати одну голосну, навіть слогоообразующую, на самоті на рядку, тому об'єднаємо її з подальшим згодним і перенесемо це слово двома способами:

Перенесення ВТК-рили невірний, так як порушується морфемний склад слова: корінь слід зберегти єдиним.

При перенесенні прикметника (іменника) український розіб'ємо подвоєні приголосні: рос-ський.

У слові допомогою виділимо три склади: по-мо-гою.

З одного рядка на одному можливо перенести це слово по складах:

Нам потрібно зробити перенесення слів: м'який, підйом, відкрили, українських, допомогою.

Слово МЯГКИЙ. В даному слові два склади. Відкритий прикритий склад МЯ і закритий прикритий склад ГКІЙ. Варіантів перенесення даного слова два, а саме МЯ - ГКІЙ і м'я - КИЙ.

Слово ПІДЙОМ. В цьому слові два склади. Закритий прикритий склад підйом і закритий неприкритий склад ЕМ. А так же два варіанти перенесення ПО - Д'ЕМ і підйом - ЕМ.

Слово ВІДКРИЛИ. В цьому слові три склади. Відкритий неприкритий склад з однієї голосної О, відкритий прикритий склад ТКРИ і відкритий прикритий склад ЧИ. Варіантів перенесення слова теж три, а саме ВІД - крила, ВТК - рили і відкрити - ЧИ. - гою.

Слово українських. В цьому слові два склади. Відкритий прикритий склад РУ і закритий прикритий склад ССКІХ. Варіантів перенесення даного слова всього один і це РУС - ських.

Слово ДОПОМОГОЮ. В цьому слові три склади. Відкритий прикритий склад ПО, закритий прикритий склад ПОТУЖНІСТЬ і відкритий неприкритий склад з однієї голосної Ю. Варіантів перенесення даного слова всього два, а саме ПО - міццю і помиї - гою.